מים וצבע נפגשים ויוצרים תמונה

מדיטציה עם עיניים פקוחות לרווחה